Mantelzorg is van grote invloed op de relatie

Samenwerking Sick and Sex met MantelzorgNL Marga IJland (gynaecoloog en seksuoloog), Henk Elzevier (uroloog en seksuoloog) hebben namens Sick and Sex meegewerkt aan het opstellen van een vragenlijst met als doel meer inzicht te krijgen welke invloed mantelzorg heeft op seksualiteit en intimiteit. Ook Nienke Dekkinga (consulent seksuele gezondheid) heeft een belangrijk aandeel daarin gehad.…

In memoriam

Helaas is ons lid van de Medische Adviesraad Prof.Dr. Ellen Laan afgelopen zaterdag op 59 jarige leeftijd overleden. Zij was de vraagbaak en het boegbeeld op haar vakgebied de seksuologie. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor alles wat zij voor de Stichting Sick and Sex heeft betekend. De medewerkers van Stichting Sick and Sex…

Stichting Hartekind

‘Vinden mijn vrienden mijn litteken lelijk?’ ‘Is het slecht voor mijn hart om seks te hebben?’ Het zijn vragen waar mensen met een aangeboren hartafwijking (AHA) mee rond kunnen lopen. Toch wordt 65% van de vrouwenmet een aangeboren hartafwijkingniet geïnformeerd over seksuele gezondheid, zwangerschap of anticonceptie.
In de podcast Hartenlust, een initiatief van het LUMC, worden ervaringen van pubers en (jong)volwassenen met seksualiteit en intimiteit openlijk besproken.