Tijdschrift ‘Nursing’ over Sick and Sex

Het tijdschrift ‘Nursing’ is het meest gelezen vakblad voor verpleegkundigen over de dagelijkse praktijkvoering van de verpleegkundige. Op de website hebben zij een artikel geplaatst over onze Stichting Sick and Sex. Hierin wordt het doel van de stichting beschreven hoe wij aan patiënten en partners op een zo toegankelijk mogelijk wijze informatie willen bieden omtrent hun…